บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด โรงงานกระสอบปากช่อง
 
อาคารปากช่อง (ชั้น 7) 113 ซอยพระราม 3 (53), ถนนพระราม 3,แขวงโพงพาง, เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 02-294-9222
โทรสาร : (66) 02-294-9221


 


เลขที่ 158 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ก.ม. ที่ 174, ตำบลหนองสาหร่าย, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ (044) 279-608 ถึง 18, 311-060, 311-956
โทรสาร : (044) 312-48

ฟอร์มติดต่ออีเมล์ถึงบริษัท
 
ชื่อ
บริษัท
อีเมล์
เนื้อหา
 

   
แผนที่


 
Home l Company l News l About Kenaf l Jute Products l Plastic Products l Contact Us

Copyright © 2008, All Rights Reserved. Park Chong Jute Mill Co., Ltd.