โรงงานกระสอบปากช่อง

โรงงานกระสอบปากช่องก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2508 บนเนื้อที่ 400 กว่าไร่ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อผลิตกระสอบปอ ตอบสนองความต้องการของตลาด ในการใช้งานด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ในปัจจุบันได้มีการขยายตัวเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทกระสอบพลาสติก ผ้าใบพลาสติก และกระสอบจัมโบ้ มีคนงานทั้งสิ้นประมาณ 1,600 คน แบ่งออกเป็น 3 โรงงานดังนี้

โรงงานปอ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
 


โรงคัดแยกปอ - เส้นใยปอที่นำเข้า และรับจากเกษตรกรจะถูกนำเข้าโรงงานมาเพื่อตรวจสอบ และแยกคุณภาพ ก่อนที่จะนำไปนวดเส้นใย เพื่อบ่ม ในขั้นตอนถัดไป

โรงบ่ม – หลังจากถูกนวด เส้นใยปอจะถูกนำไปหมักบ่มเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีทางธรรมชาติ ทำให้เส้นใยมีความนุ่มเหนียว โดยจะต้องคำนวณเวลาให้พอเหมาะ เพื่อคุณภาพที่ดีของเส้นใย

โรงทอ – เส้นใยปอที่ถูกหมักบ่มจนได้ที่มีความเหนียวนุ่มตามต้องการ จะถูกฟาดและนำมาเข้าเครื่องจักร เพื่อแยกเส้นใยเป็นเส้น นำมาเรียงก่อนที่จะปั่นเป็นเส้นปอ ได้เป็นเชือกปอนำไปย้อมสีตามความต้องการและบรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ส่วนเส้นปอที่นำไปทอกระสอบจะถูกนำเข้าเครื่องทออัตโนมัติ ออกมาเป็นผ้ากระสอบ เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นกระสอบในขั้นตอนสุดท้าย

โรงงานกระสอบพลาสติก
 
ผลิตกระสอบพลาสติก(P.E.) และผ้าใบพลาสติก(P.P.) จากเม็ดพลาสติกโดยนำมาผ่านความร้อนรีดออกมาเป็นแผ่นฟิล์ม นำไปตัดแยกเป็นเส้นใส่กระสวย ก่อนจะทอเป็นผืนด้วยเครื่องจักร ผ้าพลาสติกจะถูกนำไปสกรีนฉลาก และขึ้นรูปเป็นกระสอบ บุพลาสติกรองชั้นในตามความต้องการ ส่วนผ้าใบพลาสติกจะต้องนำไปตัดต่อด้วยความร้อนเพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการของลูกค้า ก่อนเคลือบด้วยพลาสติกใส บรรจุเพื่อจำหน่าย

โรงงานกระสอบจัมโบ้
 
ใช้ผ้าพลาสติกที่ผลิตได้ มาตัดเย็บด้วยแรงงานขึ้นรูปเป็นกระสอบจัมโบ้ อาจมีการติดหูหิ้วเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายด้วยเครน หลังจากนั้นนำไปทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ก่อนที่จะถูกนำไปจำหน่าย


 
Home l Company l News l About Kenaf l Jute Products l Plastic Products l Contact Us

Copyright © 2008, All Rights Reserved. Park Chong Jute Mill Co., Ltd. 
English